Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home § SARA

SARA
Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie jest pierwszą tego typu instytucją działającą w obszarze sektora audiowizualnego. Powołano ją w czerwcu 2011 roku decyzją Walnego Zgromadzenia KIPA oraz w wyniku zgłaszanych przez środowisko potrzeb dotyczących utworzenia sprawnego aparatu rozstrzygającego spory i konflikty wynikające z codziennej działalności polskich przedstawicieli rynku filmowo-telewizyjnego.

Sądy arbitrażowe, w tym Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA) cechuje polubowny i poufny charakter rozstrzygania sporów. Z działalności SARA korzystać mogą wszyscy uczestnicy rynku audiowizualnego, a więc producenci, koproducenci, nadawcy, twórcy, wykonawcy, członkowie ekip realizacyjnych, spadkobiercy autorów, etc. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych sporów przez sąd jest zapis w umowie dotyczący ustalenia, iż Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych jest sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z postanowień zawartej umowy.

Więcej informacji na stronie SARA: www.sara.kipa.pl

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!