Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home RFF Komisje Filmowe Film Commission Poland

Polska Komisja Filmowa - najważniejsze informacje

Film Commission PolandFilm Commission Poland
(Polska Komisja Filmowa)
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa

tel. +48 (22) 556 54 40
fax: +48 (22) 845 39 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osoby kontaktowe:
Tomasz Dąbrowski, tel. +48 693 477 607,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.filmcommissionpoland.pl

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) istnieje od 2012 roku. To wspólny dla wszystkich regionów Polski i jednolity dla całej branży filmowej mechanizm promocji zagranicznej potencjału filmowego, turystycznego, inwestycyjnego i dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Podstawowym zadaniem FCP (PKF) jest stwarzanie warunków do realizacji międzynarodowych produkcji filmowych na terenie Polski oraz aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości, poprzez przyciąganie zagranicznych inwestycji i produkcji do naszych regionów.

Aby temu sprostać Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) we współpracy z instytucjami rządowymi (Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Polską Organizacją Turystyczną) oraz przedstawicielami branży filmowej (Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich) odpowiada za kreowanie za granicą wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego, potrafiącego umiejętnie zaprezentować własny potencjał.

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) powstała dzięki współpracy i porozumieniu instytucji kultury, przedstawicieli branży filmowej i samorządów lokalnych. Za tworzenie systemu odpowiada Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne (FPCA), która w latach 2007-2012 przy wsparciu PISF i KIPA prowadziła program Regionalnej Inicjatywy Audiowizualnej (RIA). Wymiernym efektem jej działań jest powstanie w Polsce 10 Regionalnych Funduszy Filmowych oraz 6 Komisji Filmowych.
 
Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) – cele:

• zwiększenie rozpoznawalności Polski jako lokacji filmowej,
• zwiększenie liczby realizowanych w Polsce międzynarodowych produkcji filmowych,
• rozwój gospodarczy regionów w oparciu o aktywizację rynku lokalnego i turystyki oraz przyciąganie kapitału i inwestycji zagranicznych,
• wytworzenie nowych produktów turystycznych i promocja regionów Polski jako miejsc atrakcyjnych turystycznie i inwestycyjnie,
• wspieranie działań Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w międzynarodowej promocji polskiej branży filmowej
• aktywizacja polskich producentów i twórców filmowych, także spoza głównych ośrodków filmowych w Polsce oraz zwiększenie ich udziału w koprodukcjach międzynarodowych.

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) – zadania:

• promocja kraju jako lokacji filmowej, kraju innowacyjnego, o wysokim potencjale inwestycyjnym i ponad przeciętnej atrakcyjności turystycznej,
• promocja rodzimego rynku audiowizualnego za granicą,
• importowanie i koordynacja zagranicznych produkcji filmowych realizowanych na terenie Polski,
• identyfikacja potencjału: baza lokacji i firm związanych z branżą filmową ze wszystkich regionów Polski dostępna w Internecie,
• promocja potencjału audiowizualnego Polski na najważniejszych wydarzeniach filmowych świata,
• koordynacja, standaryzacja mechanizmów promocji i oferowanego wsparcia produkcji w poszczególnych regionach,
• pomoc administracyjna/pomoc producencka.

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) – narzędzia:

• witryna internetowa – www.filmcommissionpoland.pl –  wciąż aktualizowana baza lokacji filmowych zawierająca ponad 600 fotografii oraz baza ekip i producentów filmowych ze wszystkich regionów Polski,
• Production & Location Guide Poland – obszerne wydawnictwo w języku angielskim, informator, prezentujący pełną ofertę regionów oraz możliwości inwestycyjnych w wersji drukowanej i cyfrowej. Production & Location Guide Poland opisujący polski sektor audiowizualny  i definiujący walory każdego z regionów dystrybuowany jest podczas najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i na świecie,
• Production Guide Poland Lite – aplikacja na urządzenia mobilne, zawierająca kompletną ofertę regionów,
• gadżety promocyjne i reklamowe.

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) – inicjatorzy:

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne (FPCA) przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP).

© KIPA 2014

Polska Komisja Filmowa - inicjatorzy

FCPInicjatorem Film Commission Poland (Polskiej Komisji Filmowej) jest Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne (FPCA) przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP). FPCA w latach 2007-2012 realizowała program Regionalnej Inicjatywy Audiowizualnej, która doprowadziła do zbudowania sieci Regionalnych Funduszy Filmowych i Komisji Filmowych, pozwalających polskim regionom czerpać z doświadczeń funduszy zagranicznych, z powodzeniem działających już od ponad 50 lat.

Czytaj więcej: Polska Komisja Filmowa - inicjatorzy

Polska Komisja Filmowa - operator, Rada Programowa i partnerzy

FCPOperatorem Film Commission Poland (Polskiej Komisji Filmowej) od dnia  powstania jest Fundacja Polskie Centrum Audiowizulane. W roku 2013, w celu zwiększenia zakresu działań promocyjnych Komisji, partnerem strategicznym zostało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Współpraca z SFP, a także z PISF i KIPA będzie kontynuowana w roku 2014, natomiast nadzór nad FCP (PKF) sprawować będzie Fundacja.

Czytaj więcej: Polska Komisja Filmowa - operator, Rada Programowa i partnerzy

Polska Komisja Filmowa - dotychczasowe aktywności

FCPOd 2011 roku, dzięki działalności Film Commission Poland (Polskiej Komisji Filmowej), polskie regiony promowane były na całym świecie podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń filmowych, z których warto wymienić: Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie oraz towarzyszące mu targi filmowe – European Film Market, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes oraz targi Marche du Film, AFCI Location Trade Show w Los Angeles, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto, MipCom, MipTV – największe w Europie targi telewizyjne w Cannes czy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie.

Czytaj więcej: Polska Komisja Filmowa - dotychczasowe aktywności

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!