Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Prawo

Prawo

Filtr
Pokaż  
Tytuł
Konwencja o patencie europejskim (Konwencja o udzielaniu patentów europejskich)
AGICOA (Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles)
Akty prawne dotyczące organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej
Akty prawne dotyczące PISF
Analiza konsekwencji otrzymania przez producentów dotacji na podstawie ustaw o podatku dochodowym : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Bazy danych
BHP przy produkcji filmowej
Czym jest Copyleft?
Czym są licencje i jakie ich rodzaje wyróżniamy?
Czym są wolne licencje?
Ekspertyzy, raporty i interpretacje - informacje
Europejska konwencja o koprodukcji filmowej
Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej
Europejska Konwencja Radiofoniczna
Fundusz Promocji Twórczości
Informacja prawna na temat VAT od tantiem otrzymywanych przez producentów z SFP ZAPA : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Inne międzypaństwowe porozumienia o wzajemnej ochronie praw autorskich
Inne polskie akty prawne dotyczące kinematografii i produkcji filmowej
Inne polskie akty prawne dotyczące prawa autorskiego
Inne polskie akty prawne dotyczące radiofonii i telewizji
Inne polskie akty prawne związane z instytucjami kultury
Interpretacja w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji z PISF : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Interpretacja w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT dotacji z PISF : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks pracy
Kodeks spółek handlowych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konwencja berneńska i Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych
Konwencja dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy
Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (Konwencja związkowa paryska)
Międzynarodowe akty prawne dotyczące kinematografii
Międzynarodowe akty prawne dotyczące prawa autorskiego i przemysłowego
Międzynarodowe akty prawne dotyczące prawa autorskiego i przemysłowego : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Międzynarodowe akty prawne dotyczące radiofonii i telewizji
Międzypaństwowe akty prawne dotyczące organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej
Naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych
Nośniki i urządzenia utrwalające utwory (w tym urządzenia reprograficzne)
Opinia prawna dot. VAT należnego od usług produkcji audiowizualnej i wpływu VAT na ceny tych usług : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Opłaty abonamentowe i rejestracja odbiorników
Organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) w Polsce
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (OZZ)
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (OZZ)
Podatki i rachunkowość
Polskie akty prawne dotyczące prawa przemysłowego
Polskie akty prawne dotyczące prawa przemysłowego
Powszechna konwencja o prawie autorskim
Prawo prasowe
Przepisy (dyrektywy) Unii Europejskiej dotyczące audiowizualnych usług medialnych
Przepisy (dyrektywy) Unii Europejskiej dotyczące audiowizualnych usług medialnych
Przepisy (dyrektywy) Unii Europejskiej dotyczące praw autorskich
Raport 2012: Polityka audiowizualna na rzecz ochrony tożsamości i suwerenności kulturalnej
Raport FOCUS 2009 przygotowany przez European Audiovisual Observatory : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Regulamin repartycji wpływów dla producentów z tytułu reemisji kablowej
Rejestr Utworów w KIPA
Rejestrowanie utworów w SFP-ZAPA, nadawanie numeru ISAN
Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
TRIPS - Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny
Ustawa o finansach publicznych
Ustawa o kinematografii
Ustawa o kinematografii
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa o państwowych instytucjach filmowych
Ustawa o państwowych instytucjach filmowych
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa o radiofonii i telewizji
Ustawa o radiofonii i telewizji
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
VAT - informacje
VAT - interpretacje i analizy
VAT - koprodukcje - opinia prawna dot. VAT należnego od koprodukcji filmu : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
VAT - koprodukcje - opinia prawno-podatkowa : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
VAT - TV - Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
VAT - TV - Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
VAT - TV - interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
WIPO - Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim
Wizerunek nie jest utworem. Brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.
ZUS - Analiza prawna dotycząca umów o dzieło przy produkcji filmu : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!