Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Kosztorys produkcji filmu fabularnego

Informacje ogólne

Konsultacje dotyczące wzoru kosztorysu prowadzone przez Polski Instytut Sztuki Filmowej zostały zakończone. Zostawiamy jednak do państwa dyspozycji plik ze wzorem, by w czasie analizy komentarzy, nadal możliwe było zapoznanie się z pierwotnym dokumentem. Jak wynika z informacji z Instytutu – struktura wzoru nie powinna ulegać już większym modyfikacjom.

Ponadto 3 września 2014 r. PISF przedstawił propozycję limitów kosztów technicznych i technologicznych produkcji filmowej, które będą obowiązywały od sesji 1/2015. Nowy układ limitów został dostosowany do wzoru kosztorysu, który powstaje we współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, jednak same limity ustalane były w PISF niezależnie od prac grupy przygotowującej wzór kosztorysu. Konsultacje społeczne dotyczące limitów kosztów trwały do 17 września 2014 r.

Pierwotny plik z limitami kosztów technicznych i technologicznych produkcji filmowej na rok 2015 mogą państwo pobrać ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: www.pisf.pl/pl/kinematografia/news/nowe-limity-kosztow-produkcji-po-2015

Uwagi Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych do projektu Programów Operacyjnych PISF 2015 oraz Uwagi dotyczące projektu limitów kosztów technicznych i technologicznych produkcji filmowej na rok 2015 są dostępne dla członków KIPA (po zalogowaniu się) w zakładce Pisma publiczne KIPA: www.audiowizualni.pl/index.php/kipa/wladze-kipa/zarzad/pisma-publiczne-kipa 

Kosztorys PISF: Słowo wstępne KIPA

Po kilku miesiącach prac prezentujemy opracowany - w porozumieniu i we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej - wzór kosztorysu produkcji filmu fabularnego, który będzie stanowić załącznik do wniosku o dotację PISF.

Czytaj więcej: Kosztorys PISF: Słowo wstępne KIPA

Kosztorys PISF: Filozofia układu kosztów KIPA

Przy tworzeniu wzoru kosztorysu produkcji filmu fabularnego sprawą priorytetową było stworzenie narzędzia jednocześnie praktycznego i łatwego w stosowaniu, które nie tylko będzie elementarną częścią wniosku w PO PISF (a następnie raportu rozliczeniowego), ale także narzędziem w codziennej pracy producentów i kierowników produkcji.

Czytaj więcej: Kosztorys PISF: Filozofia układu kosztów KIPA

Kosztorys PISF: Konsultacje, uwagi, opinie

Przesyłając uwagi o pliku kosztorysu prosimy dołączyć informację o systemie operacyjnym (oraz jego wersji), na którym przeprowadzane były testy, oraz o wersji programu Excel. Jeśli wystąpił błąd podczas korzystania z pliku należy opisać sposób jego wywołania: jakie działania doprowadziły do pojawienia się błędu, jaka była ich sekwencja, jaki był opis błędu (jeśli został wyświetlony komunikat) itp.

Czytaj więcej: Kosztorys PISF: Konsultacje, uwagi, opinie

Kosztorys PISF: Instrukcja informatyczna, Kosztorys (dokumenty do pobrania)

Plik kosztorysu został przygotowany w dwóch wersjach: dla użytkowników korzystających z systemu operacyjnego Microsoft Windows (PC) oraz OS X (Mac). Do korzystania z pliku niezbędne jest posiadanie programu Microsoft Excel w wersji: 2007 lub wyższej dla Windows oraz 2011 dla OS X.

Czytaj więcej: Kosztorys PISF: Instrukcja informatyczna, Kosztorys (dokumenty do pobrania)

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!