Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Obywatele w sprawie mediów publicznych

Rada Nadzorcza TVP wyłoniła kandydatów na prezesa i członków Zarządu TVP

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej podczas posiedzenia 10 czerwca 2015 r. wyłoniła kandydata na prezesa Zarządu TVP – Janusza Daszczyńskiego, a na członków Zarządu - Wiesława Rolę i Mariana Zalewskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek w tej sprawie Rada Nadzorcza przekaże Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia i akceptacji kandydatur przez KRRiT, dotychczasowy Zarząd TVP pełni swoje funkcje.

Czytaj więcej: Rada Nadzorcza TVP wyłoniła kandydatów na prezesa i członków Zarządu TVP

Konkurs na prezesa i członków Zarządu TVP - dokumentacja

Od wiosny 2011 roku w Zarządzie Telewizji Polskiej zasiadają trzy osoby: Juliusz Braun (prezes) oraz Bogusław Piwowar i Marian Zalewski. Ich kadencja kończy się w kwietniu 2015 roku, jednak prasa już w marcu przewidywała, że ze względu na wybory prezydenckie, Zarząd kierował będzie spółką do czerwca. Wśród najpoważniejszych rywali Juliusza Brauna wymieniano przede wszystkim kończącą swoją kadencję na stanowisku dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszkę Odorowicz.

Czytaj więcej: Konkurs na prezesa i członków Zarządu TVP - dokumentacja

List otwarty Obywateli Nauki

Warszawa, 21 maja 2015 r.

List otwarty

Pragniemy wyrazić nasze poparcie dla protestu wystosowanego przez Obywateli Kultury w sprawie procedur konkursowych nowego zarządu TVP. Tak, jak postulujemy transparentne procedury konkursowe w instytucjach naukowych, analogicznie oczekiwalibyśmy ich stosowania w tak ważnych instytucjach, jak media publiczne. Podzielamy krytyczne opinie na temat stanu mediów publicznych, które – w naszej opinii – nie wypełniają należycie swoich zadań. Sądzimy, że zmiana kadencji władz publicznych Radia i Telewizji jest właściwym momentem, by upomnieć się głośno o formy realizacji misji publicznych nadawców.

Czytaj więcej: List otwarty Obywateli Nauki

Relacja z konferencji prasowej o stanie mediów publicznych

W reakcji na decyzję Rady Nadzorczej TVP SA o pominięciu ludzi kultury i nie dopuszczeniu ich do III etapu konkursu na prezesa i członków zarządu TVP oraz w sprzeciwie na upolitycznienie mediów publicznych 20 maja 2015 roku w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się specjalna konferencja prasowa. Obecna na niej była trójka kandydatów odrzucona w II etapie konkursu, czyli jeszcze przed przesłuchaniami, Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, była wiceminister kultury; Jacek Weksler, założyciel TVP Kultura i były wiceminister kultury oraz Robert Kozak, dziennikarz, dawniej szef oddziału polskiego BBC i "Wiadomości" TVP.

Wszyscy troje zaapelowali o rozpoczęcie debaty o przyszłości i zadaniach mediów publicznych i wystosowali specjalny apel do mediów. Czytamy w nim m.in. „Media publiczne są naszym wspólnym obywatelskim dobrem. Uważamy, że czas skończyć z ich upolitycznieniem. Sposób wyłaniania kolejnych zarządów zgodnie z partyjnymi parytetami stał się niestety złą praktyką tolerowaną od lat. Nie służy to ani realizacji zadań mediów publicznych, ani budowaniu społecznego zaufania. Bez tego zaufania nie zbuduje się ich stabilnego finansowania. Ta zła praktyka przekłada się na niską jakość debaty publicznej, co w konsekwencji szkodzi demokracji. (…) Debata o przyszłości i zadaniach mediów publicznych musi się odbyć. Powinna się odbyć z udziałem obywateli, którzy łożą na nie daninę. Niezbędne jest stworzenie nowej konstytucji mediów publicznych, która przywróci te media obywatelom”.

Czytaj więcej: Relacja z konferencji prasowej o stanie mediów publicznych

Robert Kozak, Agnieszka Odorowicz, Jacek Weksler: Apel do mediów

[20.05.2015] Media publiczne są naszym wspólnym obywatelskim dobrem. Uważamy, że czas skończyć z ich upolitycznieniem. Sposób wyłaniania kolejnych zarządów zgodnie z partyjnymi parytetami stał się niestety zła praktyką tolerowaną od lat. Nie służy to ani realizacji zadań mediów publicznych, ani budowaniu społecznego zaufania. Bez tego zaufania nie buduje się ich stabilnego finansowania.

Ta zła praktyka przekłada się na niską jakość debaty publicznej, co w konsekwencji szkodzi demokracji.

Czytaj więcej: Robert Kozak, Agnieszka Odorowicz, Jacek Weksler: Apel do mediów

Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia 20 maja 2015 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zwraca się do Rady Nadzorczej TVP SA o unieważnienie konkursu na prezesa i członków zarządu telewizji publicznej. TVP nie wypełnia obecnie zadań, jakie są zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji. Nie jest prawdziwym medium publicznym. Obecny tryb wyłaniania nowych władz nie daje nadziei na zmianę tej sytuacji.

Czytaj więcej: Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

List Obywateli Kultury w sprawie mediów publicznych

Tekst listu otwartego Obywateli Kultury z 19.05.2015:

Wczoraj Rada Nadzorcza TVP nie dopuściła do publicznego etapu konkursu na prezesa i członków zarządu Agnieszki Odorowicz, dyrektor PISF, b. wiceminister kultury i autorki ustawy o kinematografii, Jacka Wekslera, twórcy TVP Kultura i b. wiceministra kultury oraz Roberta Kozaka, b. dziennikarza i szefa oddziału polskiego BBC i szefa Wiadomości TVP w czasach prezesury Jana Dworaka. Wyeliminowanie w niejawnym trybie przed publicznymi przesłuchaniami osób o tak znaczącym dorobku merytorycznym, jest trudne do wytłumaczenia. Najbardziej logiczne wydaje się, że partyjna Rada Nadzorcza chciała, by kandydaci partyjni, którzy przeszli w komplecie do etapu publicznych przesłuchań, nie musieli się mierzyć w merytorycznej dyskusji z niepartyjnymi kandydatami. Mieliby za trudno?

Czytaj więcej: List Obywateli Kultury w sprawie mediów publicznych

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!